Huisregels

 • Met het betreden van onze winkel stemt u automatisch in met de huisregels van De Lachende Boeddha.
 • Het is klanten niet toegestaan om andere ruimtes dan de verkoopvloer te betreden.
 • Het nuttigen van eten en drinken is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan in de winkel te roken.
 • De Lachende Boeddha heeft haar artikelen zichtbaar en onzichtbaar beveiligd.
 • Het is niet toegestaan om onze artikelen uit het zicht bij u te dragen voordat u betaald heeft.
 • De Lachende Boeddha doet onder meer aangifte bij de politie:
  • bij winkeldiefstal
  • als medewerkers worden bedreigd en/of lastig gevallen
  • er vals geld wordt uitgegeven
  • er sprake is van huisvredebreuk (= overtreden van onze huisregels)
 • De Lachende Boeddha legt iedere winkeldief een civielrechtelijke boete op van € 181.- voor het oponthoud en de overlast. Tevens krijgt iedere winkeldief een winkelverbod van minimaal 6 maanden.
 • Om eventuele misverstanden te voorkomen hebben medewerkers te allen tijde het recht om medewerking te vragen voor nader onderzoek van uw eigendommen waaronder kleding en tassen. Hier stemt u als klant mee in wanneer u onze winkel betreedt.
 • De Lachende Boeddha controleert als standaardprocedure al het geld op echtheidskenmerken; De Lachende Boeddha accepteert geen biljetten hoger dan € 100,-.
 • De Lachende Boeddha rondt contante betalingen af op € 0.05.
 • In onze winkel is beperkt wisselgeld aanwezig, kassageld wordt steeds afgeroomd.
 • Voor uw en onze veiligheid vragen we u om zoveel mogelijk per pin te betalen.
 • In het belang van de goede orde en veiligheid is het van groot belang dat de instructies van het winkelpersoneel altijd strikt worden opgevolgd. Indien hier geen opvolging aan wordt gegeven, hebben wij het recht u de toegang tot de winkel te ontzeggen, dan wel u de winkel uit te begeleiden.
 • De Lachende Boeddha heeft de mogelijkheid haar klanten een winkelontzegging voor de duur van maximaal één (1) jaar op te leggen wanneer de huisregels niet worden nageleefd.
 • Alle personen vanaf de leeftijd van 14 jaar dienen in het bezit zijn van een legitimatiebewijs en moeten zich altijd op verzoek kunnen legitimeren.
 • Zonder expliciete toestemming van De Lachende Boeddha mag er niet worden gefilmd of gefotografeerd in de winkel en mogen er geen geluidsopnamen worden gemaakt.
 • Aan personen waarvan winkelmedewerkers van De Lachende Boeddha menen dat deze in groepsverband binnenkomen en/of binnen de winkel als zodanig optreden, kan de toegang tot de winkel worden ontzegd.
 • Personen kunnen gevraagd worden hun rugzak en/of grote tas(sen) en/of schooltas op een daarvoor aangewezen plek achter te laten. Dit is op eigen risico; De Lachende Boeddha is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade.
 • De Lachende Boeddha behoudt zich het recht voor om een maximaal aantal scholieren tegelijkertijd in de winkel toe te laten.
 • Camera-apparatuur is er voor veiligheid van klant en medewerker, maar wordt ook gebruikt voor de opsporing van winkeldiefstallen en andere delicten. De Lachende Boeddha gaat hier met grote zorgvuldigheid mee om en neemt de wettelijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens nauw in acht.
 • Deze camera’s zijn duidelijk en zichtbaar geplaatst. Bij betreding van de winkel wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.
 • Wij bewaren deze camerabeelden die geregistreerd worden met onze beveiligingscamera’s niet langer dan 7 dagen. Alleen wanneer beelden bewaard moeten worden vanwege een lopend onderzoek of op grond van een wettelijke verplichting, kan de Lachende Boeddha de videobeelden langer bewaren.
 • Als klant kunt u de volgende rechten uitvoeren ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
  •  Het recht om uw camerabeelden in te zien
  • Het recht om uw camerabeelden te laten verwijderen
  • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw camerabeelden
  • Het recht op beperking van de verwerking van uw camerabeelden
 • In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de verantwoordelijke vertegenwoordiger van De Lachende Boeddha wat hem/haar goeddunkt.
 • Deze huisregels kunnen te allen tijde worden aangevuld en/of gewijzigd door De Lachende Boeddha.