de betekenis van Yin Yang

Yin en Yang is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit. Yin symboliseert vrouwelijkheid, het noorden, schaduw, passiviteit, aarde en vocht. Yang symboliseert mannelijkheid, hemel, het zuiden, licht, droogheid en activiteit. Het zijn niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden. Yin en Yang worden in de regel met respectievelijk zwart en wit aangegeven. Yin en Yang zijn ‘gevangen’ in een cirkel, die symbool staat voor de Tao.
De begrippen Yin en Yang verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het universum; alles wat er is en niet is, wordt de Tao (of Dao) genoemd. Yin en Yang zijn de te onderscheiden delen van de Tao, die elkaar veroorzaken en in stand houden. Het zijn de delen van de eenheid (Tao).
Yin en Yang is een dynamisch proces, dat nooit stopt of gestopt kan worden. Alle verschijnselen in het universum zijn gebonden aan de dynamiek/beweging van het Yin en Yang principe.
Iets heeft altijd een Yin èn een Yang kant; wanneer iets Yin genoemd wordt, is ook Yang aanwezig. Het absolute Yin of absolute Yang bestaat niet. Er bestaat geen absoluut donker of licht; in de nacht wanneer het donker is, kan men toch zien en overdag zijn er altijd schaduwen.
Yin en Yang zijn onderling verbonden, wanneer een waarde te groot wordt, dan remt de ander af.
Yin is de veroorzaker van Yang; hetgeen in het symbool tot uitdrukking komt door de witte stip in donkere Yin. Yang is de veroorzaker van Yin; hetgeen in het symbool tot uitdrukking komt door de zwarte stip in het lichte Yang.
Het Yin-Yang symbool, zoals dit in de westerse wereld wordt weergeven ziet er uit als volgt: links, Yang de kleur wit en rechts, Yin zwart. Yin betekent in het Chinees het donkere en Yang het lichte. In de authentieke Chinese literatuur vind men Yin (het donkere) niet rechts maar onder Yang (lichte). Dit omdat de Chinees van beneden naar boven leest. Ook wordt Yin niet met zwart weergeven, maar rood.
Het Westen heeft gemakshalve het Yin-Yang symbool van ‘horizontaal’ rechtsom naar ‘verticaal’ gekanteld en het donkere (rood) in de kleur zwart veranderd.