de betekenis van Samanthabadra

Samantabhadra is een oerboeddha of Adi Boeddha. De oerboeddha of Adi-Boeddha verduidelijken de opvatting van het Mahayana (Grote voertuig) dat elk wezen een deel van het ene absolute is en de verlossing erin bestaat weer één te worden met dit absolute.
In de Nyingma school van het Tibetaanse boeddhistische Vajrayana, wordt Samantabhadra beschouwd als de oer Boeddha in ondeelbare Yab Yum-unie met zijn gezel Samantabhadri.
Samantabhadri zit op de schoot van Samantabhadra. Dit is een houding waarbij in ieder geval de hart-chakra’s elkaar raken zodat er een hartsverbinding kan plaatsvinden.
Samantabhadra is niet onderworpen aan beperkingen van tijd, plaats, of fysieke omstandigheden. Beide personen zijn bloot wat reinheid, puurheid en afwezigheid van beperkingen en schaamte weergeeft er is geen sprake van dualiteit.